Zajęcia one2one

Lekcje angielskiego, które rozpoczynają się od poznania potrzeb klienta i celów, które chce osiągnąć. Zajęcia charakteryzujące się dużą elastycznością i 100% uwagą skierowaną na jedną osobę. Możliwy jest wariant online jak i spotkania stacjonarne.

date: 2024-02-24 01:14:13
error: E_DEPRECATED
description:
Automatic conversion of false to array is deprecated
place: /home/server207465/ftp/mizbaner/app/mod/art/art.php
line: 322